Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Праця в Україні: система права, правовідносини, практикаСтаттею 3 чинного Кодексу законів про працю встановлено, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

У частині 2 цієї статті закріплені як принцип єдності правового регулювання праці працівників усіх підприємств, заснованих на різних формах власності, так і особливості у правовому регулюванні праці окремих категорій працівників.

Ці особливості визначаються законодавством і статутами підприємств. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Разом з тим праця в недержавному секторі продовжує оста-тися недостатньо врегульованим. Це стосується в першу чергу акціонерних та інших господарських товариств, приватних підприємств. І не випадково в Указі Президента України «Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» від 3 серпня 1999 року № 959/99 з метою забезпечення захисту прав і гарантій працівників передбачається необхідність розробки правових норм регулювання соціально-трудових відносин в альтернативних секторах економіки («Урядовійкур'ер», 19серпня 1999 року, № 155-156). Відсутність цих норм породжує деякі неясності, суперечності в практиці і створює для студентів труднощі в процесі вивчення трудового права.

Хто має право на творчу відпустку? 647
Як визначається тривалість відпусток? 634
У яких інших нормативних актах врегульовані питання про відпустки? 555
У якому порядку обчислюється тривалість щорічної відпустки? 520
Чи мають право на відпустку сезонні та тимчасові працівники? 686
Якої тривалості надається відпустка особам віком до 18 років? 491
Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників? 466
Який порядок надання щорічних відпусток? 824
Чи допускається поділ відпустки на частини? 697
Чи допускається відкликання з щорічної відпустки? 588
Чи припустима виплата грошової компенсації за невикористану відпустку? 528
Чи можна отримати грошову компенсацію при продовженні роботи? 522
Який порядок надання відпусток без збереження зарплати? 1319
Хто вважається ветераном праці? 865
Яким чином здійснюється правове регулювання оплати праці? 587
Що слід розуміти під заробітною платою? 539
Яка структура заробітної плати? 1105
Які існують способи регулювання оплати праці? 945
Яким чином встановлюється мінімальна заробітна плата? 645
Що слід розуміти під тарифною системою оплати праці? 1267
Що слід розуміти під погодинної системою і відрядної системою оплати праці? 484
Як проводиться оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету? 852
У яких розмірах проводиться оплата праці за сумісництвом? 503
Як проводиться оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника? 5300
Як проводиться оплата праці в надурочний час? 1370
Як проводиться оплата за роботу у святкові та неробочі дні? 542
У яких розмірах проводиться оплата роботи в нічний час? 636
Як проводиться оплата роботи за незакінченим відрядним нарядом? 512
Який порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку? 937
Який порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком? 673
Яндекс.Метрика