Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Праця в Україні: система права, правовідносини, практикаСтаттею 3 чинного Кодексу законів про працю встановлено, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

У частині 2 цієї статті закріплені як принцип єдності правового регулювання праці працівників усіх підприємств, заснованих на різних формах власності, так і особливості у правовому регулюванні праці окремих категорій працівників.

Ці особливості визначаються законодавством і статутами підприємств. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Разом з тим праця в недержавному секторі продовжує оста-тися недостатньо врегульованим. Це стосується в першу чергу акціонерних та інших господарських товариств, приватних підприємств. І не випадково в Указі Президента України «Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» від 3 серпня 1999 року № 959/99 з метою забезпечення захисту прав і гарантій працівників передбачається необхідність розробки правових норм регулювання соціально-трудових відносин в альтернативних секторах економіки («Урядовійкур'ер», 19серпня 1999 року, № 155-156). Відсутність цих норм породжує деякі неясності, суперечності в практиці і створює для студентів труднощі в процесі вивчення трудового права.

Коли виникло трудове право і яке його призначення? 1188
Яке місце трудового права в системі права України? 2876
Що являє собою предмет трудового права? 947
Який метод правового регулювання трудових відносин і в чому полягають його особливості? 2203
Які функції трудового права? 3759
Що являє собою система трудового права? 1047
Які основні принципи трудового права України? 3810
Хто є суб'єктами трудового права? 858
Що таке Міжнародна організація праці і які її основні функції? 1420
Що слід розуміти під правом на працю? 918
Які основні гарантії права на працю? 6849
Що слід розуміти під джерелами трудового права? 871
Яке значення Конституції в регулюванні трудових відносин? 1199
Яка загальна характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні? 2699
Що слід розуміти під локальним регулюванням умов праці? 1088
Чи є джерелом трудового права угоди, що укладаються на державному, галузевому та регіональному рівнях? 689
Що означають єдність і диференціація у трудовому праві? 2121
Як здійснюється регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав? 949
Чи є джерелами права постанови Пленуму Верховного Суду України? 6124
Яке значення для регулювання трудових відносин мають рішення Конституційного Суду України? 1135
Що слід розуміти під оціночними поняттями в законодавстві про працю? 7000
Що являє собою колективний договір? 768
Яке значення має колективний договір? 865
Якими нормативними актами слід керуватися при укладенні колективного договору? 754
Де укладаються колективні договори? 898
Який порядок укладення колективного договору на новоствореному підприємстві? 867
Чи полягає колективний договір в акціонерних і кооперативних підприємствах? 739
Полягають чи колективні договори в об'єднаннях підприємств? 609
Чи можна укладати колективний договір у структурних підрозділах підприємств, установ, організацій? 761
Хто є сторонами колективного договору? 1167