Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Праця в Україні: система права, правовідносини, практикаСтаттею 3 чинного Кодексу законів про працю встановлено, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

У частині 2 цієї статті закріплені як принцип єдності правового регулювання праці працівників усіх підприємств, заснованих на різних формах власності, так і особливості у правовому регулюванні праці окремих категорій працівників.

Ці особливості визначаються законодавством і статутами підприємств. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Разом з тим праця в недержавному секторі продовжує оста-тися недостатньо врегульованим. Це стосується в першу чергу акціонерних та інших господарських товариств, приватних підприємств. І не випадково в Указі Президента України «Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» від 3 серпня 1999 року № 959/99 з метою забезпечення захисту прав і гарантій працівників передбачається необхідність розробки правових норм регулювання соціально-трудових відносин в альтернативних секторах економіки («Урядовійкур'ер», 19серпня 1999 року, № 155-156). Відсутність цих норм породжує деякі неясності, суперечності в практиці і створює для студентів труднощі в процесі вивчення трудового права.

Хто має право на творчу відпустку? 694
Як визначається тривалість відпусток? 687
У яких інших нормативних актах врегульовані питання про відпустки? 592
У якому порядку обчислюється тривалість щорічної відпустки? 559
Чи мають право на відпустку сезонні та тимчасові працівники? 727
Якої тривалості надається відпустка особам віком до 18 років? 531
Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників? 506
Який порядок надання щорічних відпусток? 866
Чи допускається поділ відпустки на частини? 747
Чи допускається відкликання з щорічної відпустки? 622
Чи припустима виплата грошової компенсації за невикористану відпустку? 573
Чи можна отримати грошову компенсацію при продовженні роботи? 560
Який порядок надання відпусток без збереження зарплати? 1357
Хто вважається ветераном праці? 924
Яким чином здійснюється правове регулювання оплати праці? 622
Що слід розуміти під заробітною платою? 586
Яка структура заробітної плати? 1170
Які існують способи регулювання оплати праці? 989
Яким чином встановлюється мінімальна заробітна плата? 684
Що слід розуміти під тарифною системою оплати праці? 1316
Що слід розуміти під погодинної системою і відрядної системою оплати праці? 519
Як проводиться оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету? 901
У яких розмірах проводиться оплата праці за сумісництвом? 537
Як проводиться оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника? 5505
Як проводиться оплата праці в надурочний час? 1444
Як проводиться оплата за роботу у святкові та неробочі дні? 578
У яких розмірах проводиться оплата роботи в нічний час? 680
Як проводиться оплата роботи за незакінченим відрядним нарядом? 551
Який порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку? 979
Який порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком? 709
Яндекс.Метрика