Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Питання, відповіді та словник термінів

Скачать учебник/монографию Название:

Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Питання, відповіді та словник термінів

Авторы: Кабанов А. А.
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2011
Количество страниц: 91

Формат файла: pdf


Краткое описание:

Кабанов А. А. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Питання, відповіді та словник термінів. 2-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: СПбУУіЕ, 2011. - 91 с.

Дана брошура містить відповіді на основні питання, які слід знати випускникам вузів, акредитованих в зарубіжних країнах, а також словник основних термінів, що застосовуються в цивільному і торговому праві зарубіжних країн. Вона призначена для студентів юридичного факультету Санкт-Петербурзького університету управління та економіки, а також може бути корисна для юристів, які цікавляться питаннями приватного права зарубіжних країн.

Рецензенти:

Бугель Н. В., доктор юридичних наук, професор

(Санкт-Петербурзький університет МВС Росії);

Дзьоник В. Р., кандидат юридичних наук, доцент

(Селянський державний інститут ім. Кирила і Мефодія)

«Є багато чого на світі, друг Гораціо,

що й не снилося нашим мудрецям! »

Вільям Шекспір

Введення

Після третього видання книги (без словника термінів) автору вдалося знайти досить багато нових книг з цивільного та торговельного права зарубіжних країн. Крім того, деякі книги з міжнародного приватного права також зачіпають питання цивільного та торгового права зарубіжних країн. Дуже багато інформації з цього предмету циркулює в Інтернеті. Однак актуальність даного видання не знижується, тому що ряд питань, які на погляд автора необхідно знати, важкі для вивчення, і розкидані по різних джерелах. Найбільша кількість побажань щодо вдосконалення змісту стосувалося доповнення посібники словар ? м термінів. Автор заповнив цю прогалину, прич ? м не тільки по зарубіжному праву, але й по інших суміжних дисциплін. Випуск порівняно невеликого накладу цієї брошури дозволить досягти низки цілей. Одна з них - надання допомоги студентам у підготовці до іспиту. Інша - нове виклад ряду питань, систематизація наявних публікацій, і, нарешті, включення в обіг нової для нашої країни термінології, тим більше що ряд термінів приватного права розуміється нашими співвітчизниками відповідно до російського цивільним правом, проте в зарубіжному праві вони трактуються інакше. Наприклад, співвідношення торговельного та підприємницького права, того, яке з них є загальним, а яке частиною. На погляд автора закордонне розуміння цього питання більш правильне і його сприйняття в російському праві дозволить стимулювати економічну діяльність.

Володіння зарубіжного приватного права необхідно не тільки студентам, які в майбутньому, можливо, візьмуть участь у міжнародному поділі праці. Воно сприяє кращому розумінню тенденцій розвитку вітчизняного цивільного і, зокрема, підприємницького права, на основі знання історії розвитку та сучасного стану цивільного та торгового права в деяких зарубіжних країнах Європи і в США. Місцями в брошурі побіжно згадуються і інші країни, однак, автор не прагнув повністю охопити всі країни світу з їх особливостями. Це якісно зроблено Ф. М. Решетниковим, а пізніше колективом авторів під редакцією А. Я. Сухарєва в енциклопедичному довіднику «Правові системи країн світу», текст якого міститься, зокрема, в інформаційній правовій системі «Гарант».

Розглянуті питання відповідають утвержд ? нной програмі для студентів юридичного факультету Санкт-Петербурзького університету управління та економіки з цивільного та торговельного права зарубіжних країн.

Зміст

Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1. Предмет цивільного та торгового права зарубіжних країн. . . . . . . . .

4

2. Методи цивільного та торгового права зарубіжних країн. . . . . . . . . .

4

3. Різниця публічного та приватного права в зарубіжних країнах. . . . . . . .

5

4. Принципи цивільного та торгового права зарубіжних країн. . . . . . . .

5

5. Тенденції розвитку цивільного та торгового права зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

6. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн. . . . . . .

7

7. Джерела цивільного і торгового права Франції. . . . . . . . . . . . . . .

9

8. Джерела цивільного і торгового права Німеччини. . . . . . . . . . . . . . .

10

9. Джерела цивільного і торгового права Швейцарії. . . . . . . . . . . . .

12

10. Джерела цивільного і торгового права Англії. . . . . . . . . . . . . . .

13

11. Джерела цивільного і торгового права США. . . . . . . . . . . . . . . . .

13

12. Фізичні особи як суб'єкти цивільного та торгового права. . . . .

14

13. Правоздатність фізичних осіб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

14. Дієздатність фізичних осіб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

15. Поняття юридичної особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

16. Ознаки юридичної особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

17. Основні види юридичних осіб у цивільному і торговому праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

18. Порядок утворення юридичних осіб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

19. Правоздатність юридичних осіб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Цивільне та торгове право зарубіжних країн. А. А. Кабанов

87

20. Поняття представництва в торгових відносинах зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

21. Торгове представництво і посередництво. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

22. Представництво, здійснюване службовцями торгового підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

23. Представництво, здійснюване торговими агентами. . . . . . . . . .

23

24. Представництво в праві Англії та США. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

25. Види агентів в Англії і США. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

26. Поняття комерсанта в зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

27. Права та обов'язки комерсанта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

28. Поняття торгової угоди в зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

29. Правові наслідки розподілу угод на цивільні і торгові. . .

27

30. Спеціальні правила діяльності комерсантів. . . . . . . . . . . . . . . . .

27

31. Торгова реєстрація в зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

32. Основні принципи торговельної реєстрації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

33. Торговельна документація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

34. Поняття фірмового найменування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

35. Торговельне товариство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

36. Повні товариства у праві континентальної Європи. . . . . . . . . . . .

30

37. Партнерські ? ршіп у праві Англії та США. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

38. Командитні товариства в зарубіжному праві. . . . . . . . . . . . . . . . .

32

39. Акціонерні товариства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

40. Поняття уст? вного капіталу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

41. Права та обов'язки акціонерів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Питання, відповіді та словник термінів. 2-е вид. СПб.: СПбУУіЕ 2011.

88

42. Органи управління та отч ? тность акціонерних товариств. . . . . . . . . . . .

36

43. Товариства з обмеженою відповідальністю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

44. Пайовий капітал товариства з обмеженою відповідальністю. . . . . . . .

36

45. Права та обов'язки учасників товариства з обмеженою відповідальністю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

46. Органи управління товариств з обмеженою відповідальністю. . . . .

38

47. Приватні компанії в Англії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

48. Державні об'єднання в приватному праві зарубіжних країн. . .

38

49. Монополістичні об'єднання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

50. Правове регулювання монопольної практики. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

51. Поняття речових прав у зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

52. Основні риси речового права в зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . .

41

53. Основні види речових прав у зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . .

42

54. Об'єкти речових прав у цивільному і торговому праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

55. Безтілесне майно в торговому праві зарубіжних країн. . . . . . . .

43

56. Право власності в зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

57. Позитивна і негативна сторони права власності. . . . . . . . . . . .

45

58. Цінні папери в праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

59. Класифікація цінних паперів у зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . .

47

60. Оборотні документи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

61. Права на чужі речі - заставу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

62. Основні види застави в праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

63. Права на чужі речі - оренда землі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Цивільне та торгове право зарубіжних країн. А. А. Кабанов

89

64. Права на чужі речі - сервітут, узуфрукт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

65. Поняття довірчої власності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

66. Специфіка інституту довірчої власності. . . . . . . . . . . . . . .

52

67. Трест як різновид довірчої власності. . . . . . . . . . . .

53

68. Підстави набуття права власності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

69. Початкове придбання права власності. . . . . . . . . . . . . . .

54

70. Матеріальне виробництво як спосіб набуття права власності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

71. Придбання плодів як спосіб набуття права власності.

55

72. Присвоєння безгоспних речей як спосіб набуття права власності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

73. Набуття права власності в силу набувальної давності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

74. Похідні способи набуття права власності. . . . . . . . . .

56

75. Захист права власності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

76. Віндикаційний і негаторний позови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

77. Поняття зобов'язання в зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

78. Основні види зобов'язань в приватному праві зарубіжних країн. . . . .

60

79. Подільні та неподільні зобов'язання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

80. Зобов'язання з позитивним і негативним змістом, факультативні та альтернативні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

81. Поняття «голого права» у зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

82. Договір як підстава виникнення зобов'язань. . . . . . . . . . . . . . .

62

83. Види договорів у континентальній Європі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

84. Класифікація договорів в Англії і США. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Питання, відповіді та словник термінів. 2-е вид. СПб.: СПбУУіЕ 2011.

90

85. Договір купівлі-продажу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

86. Поняття позовної давності в торговому праві зарубіжних країн і джерела правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

87. Умови застосування позовної давності в торговому праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

88. Строки позовної давності, їх призупинення та перерву в торговому праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

89. Поняття розр ? тних і кредитних відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

90. Договір позички в приватному праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . .

68

91. Обов'язки ссудополучателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

92. Договір позики у приватному праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . .

68

93. Вексель і чек в розрахунково-кредитних відносинах. . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

94. Вексель в приватному праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

95. Правове регулювання векселя в зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . .

70

96. Основні реквізити векселя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

97. Механізм дії векселя в зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . .

71

98. Аваль і пролонгація векселя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

99. Чек як засіб платежу в приватному праві зарубіжних країн. . . . . . . .

73

100. Реквізити чека в зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

101. Види чеків у праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

102. Торгівельні розр ? ти в праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

103. Поняття акредитива в зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

104. Різновиди акредитива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

105. Поняття інкасо в праві зарубіжних країн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Цивільне та торгове право зарубіжних країн. А. А. Кабанов

91

Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Словник термінів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Автор: Татьяна Никитина


Яндекс.Метрика