Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

ГРОМАДЯНСЬКЕ ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Скачать учебник/монографию Название:

ГРОМАДЯНСЬКЕ ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Авторы: Зенін Іван Олександрович
Тип материала: учебное пособие
Год издания: 2005
Количество страниц: 194

Формат файла: pdf


Краткое описание:

Автор: Зенін Іван Олександрович,

доктор юридичних наук, професор, член Міжнародної асоціації

інтелектуальної власності - ATRIP (Женева, Швейцарія)

Рецензент: Телицин Віктор Михайлович,

кандидат юридичних наук, професор

Голова редакційної ради: Тихомиров В. П., академік Міжнародної

академії наук вищої школи, доктор економічних наук, професор.

Зенін І. А. ГРОМАДЯНСЬКЕ ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН:

Навчальний посібник, посібник з вивчення дисципліни, практикум з вивчення дисц-

Пліній, навчальна програма / Московський державний університет економіки, стати-

стіки та інформатики. 5-е вид. Вип. 5 - М.: МЕСИ, 2005. - 194 с.

Подальша інтеграція Росії у світове економічне співтовариство буде йти

тим більш успішно, ніж глибше будуть пізнаватися сучасне приватне право розвинених

країн і впливають на міждержавне співробітництво норми міжнародних приватно-правових конвенцій. Завданням цього посібника є інформування читачів про чинне зарубіжному приватному праві, про сучасних підручниках і монографіях

з цивільного та торговельного права розвинених країн, про деякі іноземних навчальних і

наукових центрах.

Посібник призначений для студентів і слухачів усіх форм навчання з використанням дистанційних освітніх технологій, для магістрантів, аспірантів і

викладачів вищих юридичних навчальних закладів, аудиторів, службовців банків,

страхових, зовнішньоторговельних та інших зовнішньоекономічних організацій, підприємців

різних сфер діяльності і всіх осіб, які цікавляться закордонним приватним правом.

Зміст

Навчальний

1. Поняття, джерела та суб'єкти цивільного та торгового

права зарубіжних

1.1. Поняття цивільного та торгового права зарубіжних країн ......................... 12

1.1.1 Критерій

1.1.2. Критерії охоронюваних правом інтересів, предмета і методу

правового

1.2. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн ..................... 17

1.2.1. Джерела цивільного і торгового права Франції .......................... 18

1.2.2. Джерела цивільного і торгового права ФРН .................................. 20

1.2.3. Джерела цивільного і торгового права Англії ............................. 21

1.2.4. Джерела цивільного і торгового права США ................................ 23

1.2.5. Джерела цивільного і торгового права Японії ............................ 25

1.2.6. Тенденції розвитку джерел (форм) цивільного та торгового

права зарубіжних країн ............................................... ....................................... 25

1.3. Суб'єкти цивільного і торгового права зарубіжних країн ...................... 27

1.3.1. Громадяни (фізичні особи) як суб'єкти громадянського

і торгового права ............................................... .................................................. 27

1.3.2. Юридичні особи як суб'єкти цивільного та торгового права ..... 32

2. Речове право зарубіжних країн .............................................. .............................. 44

2.1. Загальна характеристика і об'єкти .............................................. ........................ 44

2.2. Види речових

2.3. Право приватної

2.4. Захист речових

2.5. Обмеження права власності ............................................... ...................... 55

3. Зобов'язальне право зарубіжних країн .............................................. ........ 58

3.1. Поняття, підстави виникнення, суб'єкти, види, виконання,

відповідальність за порушення і припинення зобов'язань ................................. 58

3.2. Договірні зобов'язання ................................................ .................................. 63

3.3. Договір купівлі-продажу .............................................. ........................................ 65

3.4. Стандартизовані договори купівлі-продажу ............................................. 69

3.5. Договір майнового найму ............................................... ......................... 71

3.6. Тенденції розвитку зобов'язань за оплатній передачі майна

у власність або тимчасове користування ............................................. .............. 73

3.7. Договори страхування, розрахункові та кредитні правовідносини ................. 78

3.8. Зобов'язання про представництво і посередництві .................................... 81

3.9. Деліктні зобов'язання ................................................ .................................... 82

3.10. Захист прав споживачів ............................................... .................................

4. Інтелектуальна власність (виключні права)

і ноу-хау в зарубіжних країнах ........................................... ................................. 90

4.1. Виникнення, розвиток і джерела інтелектуальної

4.2. Об'єкти інтелектуальної власності ............................................... ....... 91

4.3. Пропріетарна концепція виключних прав ........................................... 92

4.4. Авторське право і суміжні права ............................................. ........................ 96

4.5. Промислова власність (патентне право) .......................................... 106

5. Сімейне та спадкове право зарубіжних країн ..................................... 126

5.1. Джерела сімейного права ............................................... ............................... 126

5.2. Предмет сімейного права ............................................... ................................... 126

5.3. Оформлення шлюбу ................................................ ............................................. 127

5.4. Умови укладення шлюбу ............................................... ................................. 129

5.5. Подружні правовідносини ................................................ ......................... 131

5.6. Припинення

5.7. Правовідносини між батьками та дітьми ............................................. .. 135

5.8. Спадкове право: значення і природа ............................................ ........ 136

5.9. Особливості успадкування в країнах загального права ...................................... 138

5.10. Спадкування за заповітом ............................................... ........................... 138

5.11. Спадкування за законом в країнах континентальної Європи .................... 139

5.12. Спадкування за законом в країнах загального права ......................................... 140

Висновки

Список рекомендованої літератури ............................................... ......................... 143

Керівництво з вивчення дисципліни .............................................. ....................... 147

Цілі і завдання дисципліни та сфера професійного використання. ................. 148

Тема 1. Поняття цивільного та торгового права зарубіжних країн. ....................... 148

Тема 2. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн. .................. 149

Тема 3. Фізичні особи як суб'єкти цивільного та торгового права

зарубіжних країн. .................................................. ........................................... 150

Тема 4. Юридичні особи як суб'єкти цивільного та торгового права

зарубіжних 151

Тема 5. Речове право зарубіжних країн .............................................. .................................. 152

Тема 6. Закордонне право приватної власності. .................................................. .153

Тема 7. Зобов'язальне право зарубіжних країн .............................................. ........... 154

Тема 8. Договірні та деліктні зобов'язання .............................................. .................... 155

Тема 9. Інтелектуальна власність (виключні права)

і ноу - хау в зарубіжних країнах ........................................... ..................................... 156

Тема 10. Сімейне право зарубіжних країн. .................................................. ...................... 157

Тема 11. Спадкове право зарубіжних країн .............................................. ............... 158

Проведення підсумкового контролю. .................................................. .............................................. 159

Список 161

Глосарій

Автор: Лариса Прохоренко


Яндекс.Метрика