Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Стаття 7 Конституція України 2013: статті Конституції України

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Коментар статті Конституції:

У своєму нормативному значенні положення даної статті пов'язані з принципом народовладдя (ст. 5 Конституції).

Під місцевим самоврядуванням розуміється право місцевих територіальних громад - жителів села чи кількох об'єднаних сіл, селищ, міст та ними обраних сільських, селищних, міських рад самостійно, незале-жно від державних органів вирішувати питання місцевого значення в межах і у відповідності з Конституцією і законами України. Конституція в загальних рисах поновлює українські історичні традиції громадського самоврядування.

Місцеве самоврядування в нашій державі відповідно до Конституції має прояв у наданні тери-торіальним громадам та їх органам - радам владно- управлінських повноважень. Україна не тільки визнає і гарантує місцеве самоврядування на рівні свого Основного Закону, а й розглядає його як фундаментальну засаду устрою держави і суспільства.

Місцеве самоврядування є формою залучення громадян України до участі в управлінні своїми спра-вами, а тому має розглядатися як здійснення демократії на місцевому рівні. Це очевидне свідчення того, що Україна як член Ради Європи приєдналася до європейських стандартів "локальної демократії". Держава і суспільство не тільки визнають місцеве самоврядування. Воно ще гарантується Конституцією. Такими гарантіями є, зокрема, участь держави у формуванні дохідної частини його бюджетів, компенсація у необхідних випадках витрат місцевого самоврядування (ст. 142 Конституції).

Автор: Жанна Васильковская


Яндекс.Метрика