Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Розділ 14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ: Конституція України
Прикінцеві положення Конституції України присвячені набуто нею чинності, тобто введенню її в дію. Набуття Конституцією чинності означає, що вона стає єдиним Основним Законом суспільного і державного життя, за яким будується державний механізм, вся система національного законодавства, здійснюється правове регулювання відносин у суспільстві і державі.

Конституція набула чинності на основі Закону "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" від 28 червня 1996 р. Цим законом Верховна Рада України постановила прийняти Конституцію України і визнати такими, що втратили чинність. Конституцію (Основний Закон) України від 20 квітня 1978 р. з наступними змінами і доповненнями та Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні".

Набуття Конституцією чинності ще не вирішує проблеми втілення в життя всього того нового, що вона затверджує. Слід розрізняти введення Конституції в дію від її реалізації. Конституція є документом установчого характеру, реалізація основних засад і конкретних положень якого потребує значної ор-ганізаційної роботи з боку держави і громадських установ, прийняття багатьох законів і практичної діяльності по втіленню їх в життя.

Водночас, виходячи з того, що норми Конституції України є нормами прямої дії, що особливо сто-сується конституційних прав і свобод людини і громадянина, держава гарантує їх судовий захист безпо-середньо на підставі Конституції (ст. 8), тобто безпосередньо після набуття Конституцією чинності.

Стаття 160 Конституція України 2013: статті Конституції України 1643
Стаття 161 Конституція України 2013: статті Конституції України 1347
Яндекс.Метрика