Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Розділ 2. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: Конституція України 2013


Поняття прав людини відображає той факт, що за кожною особою визнається певний комплекс при-родних, невід'ємних прав та властивостей, які зумовлюються самим фактом _існування людини і мають розглядатися як гарантія н гідності.

Ідея природного права, загального для всього людства, так само як і існування того, що називається правами людини, визнано достатньо давно, як і тс, що людина не може бути вільною в суспільстві, яке само не є вільним.

Самовизначення народу, що є передумовою його вільності, самого по собі недостатньо для того, щоб права і свободи людини стали реальністю. Вкрай важливою підвалиною можливості їх реалізації є формування громадянського суспільства і побудова правової держави, яка забезпечує використання прав і свобод людини в законодавчо встановлених, достатньо гнучких межах, що обумовлені як природою самого права, так і суспільними обставинами. Мова йде про особисті права, свободи і обов'язки людини і громадянина, що є соціальними за своєю суттю.

Тому в "Загальних засадах" Конституції введені в дію вкрай важливі положення: головним обов'язком держави є утвердження й забезпечення прав і свобод людини та встановлення такого правового порядку, за яким ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом.

Необхідність розділу II зумовлена тим, що у випадку, коли правам, свободам і обов'язкам людини і громадянина не відведено належної уваги в Основному Законі, вони скоріш за все залишаться символами. Розміщення даного розділу слідом за "Загальними засадами" і перед розділами про органи влади має підкреслити його важливість та нове співвідношення між людиною і державою, що встановлюється людина визнається найвищою соціальною цінністю а її права і свободи мають визначити зміст і спрямованість діяльності держави, зокрема тих її органів, про які мова піде у подальших розділах Конституції. Нарешті, комплекс закріплених у розділі прав, свобод і обов'язків являє собою певну систему, складовими якої є особисті, громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні та екологічні права. Система цих конституційних норм визначає правовий статус людини і громадянина в Україні.

Комплекс прав і свобод людини в цілому відповідає положенням Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, які ратифіковані Україною. Певною мірою цей комплекс узгоджується і з Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини та Протоколами № 2, 3, 8 і 11 до цієї Конвенції, підписаними від імені України. Це дає підстави для висновку, що в Україні перебудовується вся правова система: права і свободи людини і громадянина визнані неодмінними засадами нового конституційного ладу. Більш того, держава відповідає перед людиною за свою діяльність <ст. 3), а можливість обмеження конституційних прав і свобод обумовлена як за обсягом, так і за часом лише випадками воєнного або надзвичайного стану (ст. 64).

Права і свободи людини, на які держава не може посягати, забезпечують кожній особі можливість бути самостійним суб'єктом суспільного життя. Держава не тільки не повинна втручатися у використання людиною цих прав і свобод, але й зобов'язана забезпечити їх реалізацію і захист. Більш того. Конституція визнає право кожного захищати свої права і свободи, права і свободи інших людей від посягань, у тому числі від посягань представників влади або посадових осіб.

Важливою є ст. 22 Конституції, за якою права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Кон-ституцією, не є вичерпними. Виходячи з ч. З цієї статті при прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів можуть бути надані нові права.

Слід акцентувати увагу ще на одному важливому питанні: про розмежування у Конституції термінів "людини" та "громадянина". Більшість статей цього розділу Конституції починається так: "Кожен має право...".

Такий підхід узгоджується із законодавчою практикою міжнародного співтовариства. За загальновизнаними нормами міжнародного права невід'ємні права і свободи кожної людини, незалежно від наявності в неї громадянства, повинні поважатися будь-якою державою. Ця гуманна норма стверджується ст. 26 Конституції, за якою іноземці та особи без громадянства мають такі самі права, свободи та обов'язки, як і [ громадяни України, за винятками, встановленими цією Конституцією, законами і міжнародними договорами України.

Водночас Україна, як і будь-яка інша держава, захищаючи свій суверенітет і незалежність і ставлячи за мету забезпечення гідних умов життя, закріплює певні права і свободи та надає гарантії їх здійснення лише своїм громадянам. Так, участь в управлінні \ державними справами, свобода об'єднання в політичні партії та громадські організації, право на проведення зборів і мітингів, походів і демонстрацій належать включно громадянам України. Також лише для громадян України держава створює умови для. здійснення права на працю, гарантує рівні можли-: вості у виборі професії та роду трудової діяльності; і гарантує право на соціальний захист; право на безоплатну вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах тощо. Виходячи з вирішального значення для буття України основної цінності українського народу - його землі, Конституція надає право власності на землю лише громадянам України.

Стаття 55. Права і свободи людяна і громадянина захищаються судом Конституція України 2013: статті Конституції України 11159
Стаття 56 Конституція України 2013: статті Конституції України 7725
Стаття 57 Конституція України 2013: статті Конституції України 11016
Стаття 58 Конституція України 2013: статті Конституції України 17845
Стаття 59 Конституція України 2013: статті Конституції України 14310
Стаття 60 Конституція України 2013: статті Конституції України 11173
Стаття 61 Конституція України 2013: статті Конституції України 15597
Стаття 62 Конституція України 2013: статті Конституції України 14125
Стаття 63 Конституція України 2013: статті Конституції України 150585
Стаття 64 Конституція України 2013: статті Конституції України 12695
Стаття 65 Конституція України 2013: статті Конституції України 20033
Стаття 66 Конституція України 2013: статті Конституції України 7791
Стаття 67 Конституція України 2013: статті Конституції України 8788
Стаття 68 Конституція України 2013: статті Конституції України 10860
Стаття 21 Конституція України 2013: статті Конституції України 11647
Стаття 22 Конституція України 2013: статті Конституції України 16787
Стаття 23 Конституція України 2013: статті Конституції України 9855
Стаття 24 Конституція України 2013: статті Конституції України 15018
Стаття 25 Конституція України 2013: статті Конституції України 16106
Стаття 26 Конституція України 2013: статті Конституції України 8074
Стаття 27 Конституція України 2013: статті Конституції України 14086
Стаття 28 Конституція України 2013: статті Конституції України 12660
Стаття 29 Конституція України 2013: статті Конституції України 6917
Стаття 30 Конституція України 2013: статті Конституції України 13053
Стаття 31 Конституція України 2013: статті Конституції України 3453
Стаття 32 Конституція України 2013: статті Конституції України 15900
Стаття 33 Конституція України 2013: статті Конституції України 13314
Стаття 34 Конституція України 2013: статті Конституції України 12335
Стаття 35 Конституція України 2013: статті Конституції України 11113
Стаття 36 Конституція України 2013: статті Конституції України 7336
Стаття 37 Конституція України 2013: статті Конституції України 5468
Стаття 38 Конституція України 2013: статті Конституції України 7962
Стаття 39 Конституція України 2013: статті Конституції України 8382
Стаття 40 Конституція України 2013: статті Конституції України 6467
Стаття 41 Конституція України 2013: статті Конституції України 14864
Стаття 42 Конституція України 2013: статті Конституції України 9590
Стаття 43 Конституція України 2013: статті Конституції України 16359
Стаття 44 Конституція України 2013: статті Конституції України 5235
Стаття 45 Конституція України 2013: статті Конституції України 8811
Стаття 46 Конституція України 2013: статті Конституції України 13826
Стаття 47 Конституція України 2013: статті Конституції України 9327
Стаття 48 Конституція України 2013: статті Конституції України 5633
Стаття 49 Конституція України 2013: статті Конституції України 21655
Стаття 50 Конституція України 2013: статті Конституції України 7859
Стаття 51 Конституція України 2013: статті Конституції України 13994
Стаття 52 Конституція України 2013: статті Конституції України 8256
Стаття 53. Кожен має право на освіту Конституція України 2013: статті Конституції України 23364
Стаття 54 Конституція України 2013: статті Конституції України 4904
Яндекс.Метрика