Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-


У цьому розділі знайшли відображення зрушення, які мали місце в Україні після проголошення її незалежності.

Тривалий час у конституціях закріплювалась, як правило, лише одна форма безпосередньої демократії а саме - вибори. Згодом у Конституції УРСР (1978 р.) і в Конституції Союзу РСР (1977 р.) було проголошено і закріплено й інші форми безпосередньої демократії, зокрема референдуми.

Референдуми реально увійшли в політичне життя лише в останні роки існування Союзу РСР і стосу-валися лише питань, пов'язаних з існуванням самої держави.

Розділ III цієї Конституції, звичайно, не охоплює своїм регулюванням усіх питань прямого народо-владдя і навіть усіх його напрямів і форм. У ньому закріплюються лише найважливіші інститути безпосе-реднього народовладдя: основні його форми, принципи виборів, підстави проведення та обмеження щодо референдумів і т.ін.

Ряд положень стосовно прямого народовладдя містять й інші розділи Конституції. Зокрема, цьому розділу передують положення розділів І і II ЩОДО безпосереднього здійснення влади народом (ст. 5), щодо реалізації прав громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38) тощо.

У наступних розділах Конституції визначаються повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування щодо призначення виборів і референдумів (ст. 85, 106, 143) та інших питань, що сто-суються виборів, референдумів або інших форм прямого народовладдя (ст. 138, 143, 156 та ін.).

Разом з тим навіть найдетальніше конституційне регулювання безпосереднього народовладдя не виключає його подальшого вдосконалення Щодо кожного виду виборів, референдумів та інших форм народовладдя існують і мають існувати окремі закони, які б охоплювали своїм регулюванням усі істотні сторони відповідних суспільних відносин. Зокрема, нині діють закони про вибори народних депутатів України, про вибори Президента України, про вибори депутатів місцевих рад, про всеукраїнський і місцеві референдуми тощо, які у зв'язку з прийняттям Конституції потребують істотних змін.

Стаття 69 Конституція України 2013: статті Конституції України 5527
Стаття 70 Конституція України 2013: статті Конституції України 12315
Стаття 71 Конституція України 2013: статті Конституції України 3802
Стаття 72 Конституція України 2013: статті Конституції України 2576
Стаття 73 Конституція України 2013: статті Конституції України 4756
Стаття 74 Конституція України 2013: статті Конституції України 3066
Яндекс.Метрика