Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Розділ 7. ПРОКУРАТУРА Конституція України
Регулювання діяльності прокуратури в окремому розділі Конституції означає, що виконання покладених на органи прокуратури функцій є самостійним видом державної діяльності Прокуратура - організаційно самостійна державно-правова інституція, яка при виконанні своїх повноважень активно взаємодіє з усіма гілками державної влади і є важливим елементом у забезпеченні балансу між ними.

Прокуратура України становить єдину систему, яку складають Генеральна прокуратура, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.

Генеральна прокуратура - найвища ланка системи, яку очолює Генеральний прокурор України. Під його керівництвом вона визначає стратегію і тактику діяльності органів прокуратури. Одним із елементів єдності системи є те, що нижчестоящі прокурори підпорядковуються вищестоящим, а всі прокурори - Ге-неральному прокурору України. Діяльність усіх прокурорів регулюється одним Законом України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. В межах своєї компетенції вони виконують функції покладені Кон-ституцією України на Генерального прокурора.

Єдність органів прокуратури обумовлена єдиними завданнями, функціями, принципами її організації і діяльності, повноваженнями по виявленню правопорушень і засобами реагування на них. Єдність прокуратури означає, що вона функціонує як незалежний централізований державний орган.

Стаття 121 Конституція України 2013: статті Конституції України 7918
Стаття 122 Конституція України 2013: статті Конституції України 3044
Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом Конституція України 2013: статті Конституції України 1890
Яндекс.Метрика