Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Налоговый кодекс Украины с комментариями. Податковий кодекс України 2012 - 2013Налоговый кодекс Украины регламентирует отношения, которые возникают в ходе установления, изменения и отмены налогов и сборов на территории Украины, в том числе определяет непосредственный список налогов и сборов, порядок их администрирования, перечни плательщиков налогов, их права и обязанности. Кроме того, налоговым кодексом Украины определена компетенция контролирующих органов, полномочия должностных лиц, осуществляющих налоговый контроль. Налоговый кодекс Украины также устанавливает ответственность за совершение нарушений налогового законодательства.

В данном разделе Вы имеете возможность скачать бесплатно Налоговый кодекс Украины с комментариями. Данный комментарий к налоговому кодексу в 2012 актуализировался. Комментарий к НК составлен коллективом авторов на украинском языке.


Податковий кодекс України регламентує відносини, які виникають у ході встановлення, зміни та скасування податків та зборів на території України, в тому числі визначає безпосередній список податків і зборів, порядок їх адміністрування, переліки платників податків, їхні права та обов'язки. Крім того, податковим кодексом України визначена компетенція контролюючих органів, повноваження посадових осіб, які здійснюють податковий контроль. Податковий кодекс України також встановлює відповідальність за вчинення порушень податкового законодавства.

В даному розділі Ви маєте можливість скачати безкоштовно Податковий кодекс України з коментарями. Даний коментар до податкового кодексу в 2012 актуалізуваний. Коментар до ПК складений колективом авторів українською мовою.
СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ | ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

Скачать бесплатно Налоговый кодекс Украины 6352
Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) – Податковий кодекс України: скачать, читать 2137
Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 2013
Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків – Податковий кодекс України: скачать, читать 1169
Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків – Податковий кодекс України: скачать, читать 1188
Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності – Податковий кодекс України: скачать, читать 3056
Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства – Податковий кодекс України: скачать, читать 697
Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем – Податковий кодекс України: скачать, читать 786
Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання – Податковий кодекс України: скачать, читать 812
Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 813
Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту – Податковий кодекс України: скачать, читать 1424
Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків – Податковий кодекс України: скачать, читать 2352
Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати – Податковий кодекс України: скачать, читать 1517
Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 554
Стаття 129. Пеня – Податковий кодекс України: скачать, читать 3073
Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені – Податковий кодекс України: скачать, читать 936
Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання – Податковий кодекс України: скачать, читать 780
Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України – Податковий кодекс України: скачать, читать 696
Стаття 133. Платники податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 5544
Стаття 134. Об'єкт оподаткування – Податковий кодекс України: скачать, читать 3141
Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад – Податковий кодекс України: скачать, читать 7515
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування – Податковий кодекс України: скачать, читать 2620
Стаття 137. Порядок визнання доходів – Податковий кодекс України: скачать, читать 1050
Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання – Податковий кодекс України: скачать, читать 6649
Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку – Податковий кодекс України: скачать, читать 11781
Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення – Податковий кодекс України: скачать, читать 4345
Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями – Податковий кодекс України: скачать, читать 1784
Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру – Податковий кодекс України: скачать, читать 677
Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи – Податковий кодекс України: скачать, читать 1238
Стаття 144. Об'єкти амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 8343
Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 13139
Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 3586
Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням – Податковий кодекс України: скачать, читать 1754
Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин – Податковий кодекс України: скачать, читать 1656
Стаття 149. Податкова база – Податковий кодекс України: скачать, читать 2382
Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів – Податковий кодекс України: скачать, читать 1193
Стаття 151. Ставки податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 9698
Стаття 152. Порядок обчислення податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 5193
Стаття 153.2 – Податковий кодекс України: скачать, читать 2798
Стаття 153.3 – Податковий кодекс України: скачать, читать 4230
Стаття 153.4 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1876
Стаття 153.5 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3266
Стаття 153.6 – Податковий кодекс України: скачать, читать 875
Стаття 153.7 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3831
Стаття 153.8 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3028
Стаття 153.10 – Податковий кодекс України: скачать, читать 953
Стаття 153.11 – Податковий кодекс України: скачать, читать 895
Стаття 153.13 – Податковий кодекс України: скачать, читать 933
Стаття 153.14 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1758
Стаття 153.15 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1656
Яндекс.Метрика