Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Налоговый кодекс Украины с комментариями. Податковий кодекс України 2012 - 2013Налоговый кодекс Украины регламентирует отношения, которые возникают в ходе установления, изменения и отмены налогов и сборов на территории Украины, в том числе определяет непосредственный список налогов и сборов, порядок их администрирования, перечни плательщиков налогов, их права и обязанности. Кроме того, налоговым кодексом Украины определена компетенция контролирующих органов, полномочия должностных лиц, осуществляющих налоговый контроль. Налоговый кодекс Украины также устанавливает ответственность за совершение нарушений налогового законодательства.

В данном разделе Вы имеете возможность скачать бесплатно Налоговый кодекс Украины с комментариями. Данный комментарий к налоговому кодексу в 2012 актуализировался. Комментарий к НК составлен коллективом авторов на украинском языке.


Податковий кодекс України регламентує відносини, які виникають у ході встановлення, зміни та скасування податків та зборів на території України, в тому числі визначає безпосередній список податків і зборів, порядок їх адміністрування, переліки платників податків, їхні права та обов'язки. Крім того, податковим кодексом України визначена компетенція контролюючих органів, повноваження посадових осіб, які здійснюють податковий контроль. Податковий кодекс України також встановлює відповідальність за вчинення порушень податкового законодавства.

В даному розділі Ви маєте можливість скачати безкоштовно Податковий кодекс України з коментарями. Даний коментар до податкового кодексу в 2012 актуалізуваний. Коментар до ПК складений колективом авторів українською мовою.
СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ | ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

Скачать бесплатно Налоговый кодекс Украины 6031
Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) – Податковий кодекс України: скачать, читать 1968
Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 1856
Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків – Податковий кодекс України: скачать, читать 1071
Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків – Податковий кодекс України: скачать, читать 1076
Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності – Податковий кодекс України: скачать, читать 2845
Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства – Податковий кодекс України: скачать, читать 619
Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем – Податковий кодекс України: скачать, читать 732
Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання – Податковий кодекс України: скачать, читать 748
Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 744
Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту – Податковий кодекс України: скачать, читать 1343
Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків – Податковий кодекс України: скачать, читать 2114
Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати – Податковий кодекс України: скачать, читать 1396
Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 487
Стаття 129. Пеня – Податковий кодекс України: скачать, читать 2907
Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені – Податковий кодекс України: скачать, читать 865
Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання – Податковий кодекс України: скачать, читать 714
Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України – Податковий кодекс України: скачать, читать 638
Стаття 133. Платники податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 5246
Стаття 134. Об'єкт оподаткування – Податковий кодекс України: скачать, читать 2988
Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад – Податковий кодекс України: скачать, читать 6893
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування – Податковий кодекс України: скачать, читать 2447
Стаття 137. Порядок визнання доходів – Податковий кодекс України: скачать, читать 968
Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання – Податковий кодекс України: скачать, читать 6165
Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку – Податковий кодекс України: скачать, читать 11226
Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення – Податковий кодекс України: скачать, читать 4150
Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями – Податковий кодекс України: скачать, читать 1703
Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру – Податковий кодекс України: скачать, читать 610
Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи – Податковий кодекс України: скачать, читать 1158
Стаття 144. Об'єкти амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 7908
Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 11870
Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 3426
Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням – Податковий кодекс України: скачать, читать 1632
Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин – Податковий кодекс України: скачать, читать 1580
Стаття 149. Податкова база – Податковий кодекс України: скачать, читать 2144
Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів – Податковий кодекс України: скачать, читать 1113
Стаття 151. Ставки податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 9227
Стаття 152. Порядок обчислення податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 4802
Стаття 153.2 – Податковий кодекс України: скачать, читать 2579
Стаття 153.3 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3951
Стаття 153.4 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1777
Стаття 153.5 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3063
Стаття 153.6 – Податковий кодекс України: скачать, читать 799
Стаття 153.7 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3593
Стаття 153.8 – Податковий кодекс України: скачать, читать 2820
Стаття 153.10 – Податковий кодекс України: скачать, читать 871
Стаття 153.11 – Податковий кодекс України: скачать, читать 841
Стаття 153.13 – Податковий кодекс України: скачать, читать 859
Стаття 153.14 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1617
Стаття 153.15 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1513
Яндекс.Метрика