Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Налоговый кодекс Украины с комментариями. Податковий кодекс України 2012 - 2013Налоговый кодекс Украины регламентирует отношения, которые возникают в ходе установления, изменения и отмены налогов и сборов на территории Украины, в том числе определяет непосредственный список налогов и сборов, порядок их администрирования, перечни плательщиков налогов, их права и обязанности. Кроме того, налоговым кодексом Украины определена компетенция контролирующих органов, полномочия должностных лиц, осуществляющих налоговый контроль. Налоговый кодекс Украины также устанавливает ответственность за совершение нарушений налогового законодательства.

В данном разделе Вы имеете возможность скачать бесплатно Налоговый кодекс Украины с комментариями. Данный комментарий к налоговому кодексу в 2012 актуализировался. Комментарий к НК составлен коллективом авторов на украинском языке.


Податковий кодекс України регламентує відносини, які виникають у ході встановлення, зміни та скасування податків та зборів на території України, в тому числі визначає безпосередній список податків і зборів, порядок їх адміністрування, переліки платників податків, їхні права та обов'язки. Крім того, податковим кодексом України визначена компетенція контролюючих органів, повноваження посадових осіб, які здійснюють податковий контроль. Податковий кодекс України також встановлює відповідальність за вчинення порушень податкового законодавства.

В даному розділі Ви маєте можливість скачати безкоштовно Податковий кодекс України з коментарями. Даний коментар до податкового кодексу в 2012 актуалізуваний. Коментар до ПК складений колективом авторів українською мовою.
СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ | ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

Скачать бесплатно Налоговый кодекс Украины 6133
Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) – Податковий кодекс України: скачать, читать 2029
Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 1912
Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків – Податковий кодекс України: скачать, читать 1111
Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків – Податковий кодекс України: скачать, читать 1127
Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності – Податковий кодекс України: скачать, читать 2932
Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства – Податковий кодекс України: скачать, читать 649
Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем – Податковий кодекс України: скачать, читать 750
Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання – Податковий кодекс України: скачать, читать 768
Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 775
Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту – Податковий кодекс України: скачать, читать 1375
Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків – Податковий кодекс України: скачать, читать 2191
Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати – Податковий кодекс України: скачать, читать 1436
Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 513
Стаття 129. Пеня – Податковий кодекс України: скачать, читать 2972
Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені – Податковий кодекс України: скачать, читать 897
Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання – Податковий кодекс України: скачать, читать 743
Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України – Податковий кодекс України: скачать, читать 658
Стаття 133. Платники податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 5330
Стаття 134. Об'єкт оподаткування – Податковий кодекс України: скачать, читать 3044
Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад – Податковий кодекс України: скачать, читать 7084
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування – Податковий кодекс України: скачать, читать 2512
Стаття 137. Порядок визнання доходів – Податковий кодекс України: скачать, читать 1007
Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання – Податковий кодекс України: скачать, читать 6301
Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку – Податковий кодекс України: скачать, читать 11387
Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення – Податковий кодекс України: скачать, читать 4215
Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями – Податковий кодекс України: скачать, читать 1732
Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру – Податковий кодекс України: скачать, читать 639
Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи – Податковий кодекс України: скачать, читать 1198
Стаття 144. Об'єкти амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 8019
Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 12207
Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 3491
Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням – Податковий кодекс України: скачать, читать 1694
Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин – Податковий кодекс України: скачать, читать 1614
Стаття 149. Податкова база – Податковий кодекс України: скачать, читать 2199
Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів – Податковий кодекс України: скачать, читать 1144
Стаття 151. Ставки податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 9383
Стаття 152. Порядок обчислення податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 4889
Стаття 153.2 – Податковий кодекс України: скачать, читать 2653
Стаття 153.3 – Податковий кодекс України: скачать, читать 4050
Стаття 153.4 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1819
Стаття 153.5 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3141
Стаття 153.6 – Податковий кодекс України: скачать, читать 837
Стаття 153.7 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3673
Стаття 153.8 – Податковий кодекс України: скачать, читать 2896
Стаття 153.10 – Податковий кодекс України: скачать, читать 906
Стаття 153.11 – Податковий кодекс України: скачать, читать 859
Стаття 153.13 – Податковий кодекс України: скачать, читать 888
Стаття 153.14 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1675
Стаття 153.15 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1568
Яндекс.Метрика