Налоговый кодекс Украины с комментариями. Податковий кодекс України 2012 - 2013Налоговый кодекс Украины регламентирует отношения, которые возникают в ходе установления, изменения и отмены налогов и сборов на территории Украины, в том числе определяет непосредственный список налогов и сборов, порядок их администрирования, перечни плательщиков налогов, их права и обязанности. Кроме того, налоговым кодексом Украины определена компетенция контролирующих органов, полномочия должностных лиц, осуществляющих налоговый контроль. Налоговый кодекс Украины также устанавливает ответственность за совершение нарушений налогового законодательства.

В данном разделе Вы имеете возможность скачать бесплатно Налоговый кодекс Украины с комментариями. Данный комментарий к налоговому кодексу в 2012 актуализировался. Комментарий к НК составлен коллективом авторов на украинском языке.


Податковий кодекс України регламентує відносини, які виникають у ході встановлення, зміни та скасування податків та зборів на території України, в тому числі визначає безпосередній список податків і зборів, порядок їх адміністрування, переліки платників податків, їхні права та обов'язки. Крім того, податковим кодексом України визначена компетенція контролюючих органів, повноваження посадових осіб, які здійснюють податковий контроль. Податковий кодекс України також встановлює відповідальність за вчинення порушень податкового законодавства.

В даному розділі Ви маєте можливість скачати безкоштовно Податковий кодекс України з коментарями. Даний коментар до податкового кодексу в 2012 актуалізуваний. Коментар до ПК складений колективом авторів українською мовою.
СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ | ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:

Скачать бесплатно Налоговый кодекс Украины 5977
Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) – Податковий кодекс України: скачать, читать 1929
Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 1833
Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків – Податковий кодекс України: скачать, читать 1054
Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків – Податковий кодекс України: скачать, читать 1038
Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності – Податковий кодекс України: скачать, читать 2795
Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства – Податковий кодекс України: скачать, читать 598
Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем – Податковий кодекс України: скачать, читать 717
Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання – Податковий кодекс України: скачать, читать 730
Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 726
Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту – Податковий кодекс України: скачать, читать 1317
Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків – Податковий кодекс України: скачать, читать 2078
Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати – Податковий кодекс України: скачать, читать 1374
Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби – Податковий кодекс України: скачать, читать 468
Стаття 129. Пеня – Податковий кодекс України: скачать, читать 2862
Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені – Податковий кодекс України: скачать, читать 841
Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання – Податковий кодекс України: скачать, читать 702
Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України – Податковий кодекс України: скачать, читать 618
Стаття 133. Платники податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 5161
Стаття 134. Об'єкт оподаткування – Податковий кодекс України: скачать, читать 2954
Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад – Податковий кодекс України: скачать, читать 6733
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування – Податковий кодекс України: скачать, читать 2416
Стаття 137. Порядок визнання доходів – Податковий кодекс України: скачать, читать 940
Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання – Податковий кодекс України: скачать, читать 6029
Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку – Податковий кодекс України: скачать, читать 11086
Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення – Податковий кодекс України: скачать, читать 4097
Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями – Податковий кодекс України: скачать, читать 1685
Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру – Податковий кодекс України: скачать, читать 594
Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи – Податковий кодекс України: скачать, читать 1137
Стаття 144. Об'єкти амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 7752
Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 11561
Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації – Податковий кодекс України: скачать, читать 3365
Стаття 147. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням – Податковий кодекс України: скачать, читать 1592
Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин – Податковий кодекс України: скачать, читать 1562
Стаття 149. Податкова база – Податковий кодекс України: скачать, читать 2101
Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів – Податковий кодекс України: скачать, читать 1090
Стаття 151. Ставки податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 9101
Стаття 152. Порядок обчислення податку – Податковий кодекс України: скачать, читать 4729
Стаття 153.2 – Податковий кодекс України: скачать, читать 2540
Стаття 153.3 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3870
Стаття 153.4 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1746
Стаття 153.5 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3028
Стаття 153.6 – Податковий кодекс України: скачать, читать 782
Стаття 153.7 – Податковий кодекс України: скачать, читать 3537
Стаття 153.8 – Податковий кодекс України: скачать, читать 2771
Стаття 153.10 – Податковий кодекс України: скачать, читать 849
Стаття 153.11 – Податковий кодекс України: скачать, читать 820
Стаття 153.13 – Податковий кодекс України: скачать, читать 840
Стаття 153.14 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1573
Стаття 153.15 – Податковий кодекс України: скачать, читать 1469