Цивільно-процесуальний кодекс України: Скачать бесплатно ЦПК України коментар: Цивільно-процесуальний кодексКоментар чинного цивільно-процесуального кодексу - ЦПК України проведено виходячи з конституційних принципів і потреб розмежування різних видів судочинства. Автори ретельно проаналізували нормативно-правової склад ЦПК, його новели.

При коментуванні ЦПК автори не оминули теоретичні та спірні питання галузі цивільного процесуального права, застосування цієї галузі та інших суміжних галузей права. При написанні цивільно-процесуального коментаря використано відповідні рішення Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України, матеріали судової практики.

Пропонований коментар цивільно-процесуального кодексу України (ЦПК) буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, суддів, адвокатів, юрисконсультів, усіх тих, хто цікавиться питаннями цивільного процесуального законодавства України.Тепер консультація юриста онлайн бесплатно на Право України!
ЗМІСТ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ


Заяви про самовідводи та відводи - Стаття 23 Цивільно-процесуального кодексу 1286
Зміст заяви і строк її подання про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку - Стаття 280 Цивільно-процесуального кодексу 2966
Порядок вирішення заяви про відвід - Стаття 24 Цивільно-процесуального кодексу 4950
Розгляд справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку - Стаття 281 Цивільно-процесуального кодексу 3404
Наслідки відводу суду (судді) - Стаття 25 Цивільно-процесуального кодексу 3445
Рішення суду про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку - Стаття 282 Цивільно-процесуального кодексу 1031
Склад осіб, які беруть участь у справі - Стаття 26 Цивільно-процесуального кодексу 5248
Підсудність справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу хворого - Стаття 283 Цивільно-процесуального кодексу 382
Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі - Стаття 27 Цивільно-процесуального кодексу 3028
Зміст і строк подання заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного за-кладу - Стаття 284 Цивільно-процесуального кодексу 377
Цивільна процесуальна правоздатність - Стаття 28 Цивільно-процесуального кодексу 1342
Розгляд справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу - Стаття 285 Цивільно-процесуального кодексу 409
Цивільна процесуальна дієздатність - Стаття 29 Цивільно-процесуального кодексу 2921
Рішення суду про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу - Стаття 286 Цивільно-процесуального кодексу 598
Сторони - Стаття З0 Цивільно-процесуального кодексу 987
Підсудність про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю - Стаття 287 Цивільно-процесуального кодексу 875
Процесуальні права та обов'язки сторін - Стаття 31 Цивільно-процесуального кодексу 7443
Зміст заяви про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю - Стаття 288 Цивільно-процесуального кодексу 822
Участь у справі кількох позивачів або відповідачів - Стаття 32 Цивільно-процесуального кодексу 5455
Розгляд справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю - Стаття 289 Цивільно-процесуального кодексу 623
Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів - Стаття 33 Цивільно-процесуального кодексу 4670
Рішення суду про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю - Стаття 290 Цивільно-процесуального кодексу 473
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору - Стаття 34 Цивільно-процесуального кодексу 7331
Суди апеляційної інстанції - Стаття 291 Цивільно-процесуального кодексу 416
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору - Стаття 35 Цивільно-процесуального кодексу 3802
Право апеляційного оскарження - Стаття 292 Цивільно-процесуального кодексу 821
Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог - Стаття 36 Цивільно-процесуального кодексу 7897
Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду - Стаття 293 Цивільно-процесуального кодексу 1698
Процесуальне правонаступництво - Стаття 37 Цивільно-процесуального кодексу 7321
Строки апеляційного оскарження - Стаття 294 Цивільно-процесуального кодексу 2352
Участь у справі представника - Стаття 38 Цивільно-процесуального кодексу 1513
Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги - Стаття 295 Цивільно-процесуального кодексу 4570
Законні представники - Стаття 39 Цивільно-процесуального кодексу 1171
Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги - Стаття 296 Цивільно-процесуального кодексу 957
Особи, які можуть бути представниками - Стаття 40 Цивільно-процесуального кодексу 5812
Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду - Стаття 297 Цивільно-процесуального кодексу 1578
Особи, які не можуть бути представниками - Стаття 41 Цивільно-процесуального кодексу 942
Приєднання до апеляційної скарги - Стаття 299 Цивільно-процесуального кодексу 719
Документи, що посвідчують повноваження представників - Стаття 42 Цивільно-процесуального кодексу 1926
Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї - Стаття 300 Цивільно-процесуального кодексу 2504
Призначення або заміна законного представника судом - Стаття 43 Цивільно-процесуального кодексу 1588
Підготовка розгляду справи апеляційним судом - Стаття 301 Цивільно-процесуального кодексу 601
Повноваження представника в суді - Стаття 44 Цивільно-процесуального кодексу 5099
Призначення справи до розгляду в апеляційному суді - Стаття 302 Цивільно-процесуального кодексу 703
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб - Стаття 45 Цивільно-процесуального кодексу 4065
Межі розгляду справи апеляційним судом - Стаття 303 Цивільно-процесуального кодексу 1402
Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб - Стаття 46 Цивільно-процесуального кодексу 1435
Порядок розгляду справи апеляційним судом - Стаття 304 Цивільно-процесуального кодексу 3378
Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу - Стаття 47 Цивільно-процесуального кодексу 786
Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі - Стаття 305 Цивільно-процесуального кодексу 468