Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Цивільно-процесуальний кодекс України: Скачать бесплатно ЦПК України коментар: Цивільно-процесуальний кодексКоментар чинного цивільно-процесуального кодексу - ЦПК України проведено виходячи з конституційних принципів і потреб розмежування різних видів судочинства. Автори ретельно проаналізували нормативно-правової склад ЦПК, його новели.

При коментуванні ЦПК автори не оминули теоретичні та спірні питання галузі цивільного процесуального права, застосування цієї галузі та інших суміжних галузей права. При написанні цивільно-процесуального коментаря використано відповідні рішення Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України, матеріали судової практики.

Пропонований коментар цивільно-процесуального кодексу України (ЦПК) буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, суддів, адвокатів, юрисконсультів, усіх тих, хто цікавиться питаннями цивільного процесуального законодавства України.Тепер консультація юриста онлайн бесплатно на Право України!
ЗМІСТ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ


Завдання цивільного судочинства - Стаття 1 Цивільно-процесуального кодексу 2494
Законодавство про цивільне судочинство - Стаття 2 Цивільно-процесуального кодексу 3872
Право на звернення до суду за захистом - Стаття 3 Цивільно-процесуального кодексу 8015
Способи захисту, які застосовуються судом - Стаття 4 Цивільно-процесуального кодексу 1344
Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом - Стаття 5 Цивільно-процесуального кодексу 1422
Гласність та відкритість судового розгляду - Стаття 6 Цивільно-процесуального кодексу 3717
Мова, якою здійснюється цивільне судочинство - Стаття 7 Цивільно-процесуального кодексу 802
Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи - Стаття 8 Цивільно-процесуального кодексу 1400
Стаття 9 Цивільно-процесуального кодексу 717
Змагальність сторін - Стаття 10 Цивільно-процесуального кодексу 8745
Диспозитивність цивільного судочинства - Стаття 11 Цивільно-процесуального кодексу 8358
Право на правову допомогу - Стаття 12 Цивільно-процесуального кодексу 956
Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень - Стаття 13 Цивільно-процесуального кодексу 1998
Обов'язковість судових рішень - Стаття 14 Цивільно-процесуального кодексу 1653
Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ - Стаття 15 Цивільно-процесуального кодексу 2064
Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог - Стаття 16 Цивільно-процесуального кодексу 924
Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду - Стаття 17 Цивільно-процесуального кодексу 525
Склад суду - Стаття 18 Цивільно-процесуального кодексу 3647
Порядок вирішення питань колегією суддів - Стаття 19 Цивільно-процесуального кодексу 564
Стаття 20. Підстави для відводу судді Цивільно-процесуального кодексу 1198
Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи - Стаття 21 Цивільно-процесуального кодексу 1668
Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача - Стаття 22 Цивільно-процесуального кодексу 1754
Заяви про самовідводи та відводи - Стаття 23 Цивільно-процесуального кодексу 1244
Порядок вирішення заяви про відвід - Стаття 24 Цивільно-процесуального кодексу 4825
Наслідки відводу суду (судді) - Стаття 25 Цивільно-процесуального кодексу 3340
Склад осіб, які беруть участь у справі - Стаття 26 Цивільно-процесуального кодексу 5017
Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі - Стаття 27 Цивільно-процесуального кодексу 2885
Цивільна процесуальна правоздатність - Стаття 28 Цивільно-процесуального кодексу 1293
Цивільна процесуальна дієздатність - Стаття 29 Цивільно-процесуального кодексу 2776
Сторони - Стаття З0 Цивільно-процесуального кодексу 953
Процесуальні права та обов'язки сторін - Стаття 31 Цивільно-процесуального кодексу 7074
Участь у справі кількох позивачів або відповідачів - Стаття 32 Цивільно-процесуального кодексу 5253
Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів - Стаття 33 Цивільно-процесуального кодексу 4599
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору - Стаття 34 Цивільно-процесуального кодексу 7107
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору - Стаття 35 Цивільно-процесуального кодексу 3728
Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог - Стаття 36 Цивільно-процесуального кодексу 7785
Процесуальне правонаступництво - Стаття 37 Цивільно-процесуального кодексу 7222
Участь у справі представника - Стаття 38 Цивільно-процесуального кодексу 1462
Законні представники - Стаття 39 Цивільно-процесуального кодексу 1118
Особи, які можуть бути представниками - Стаття 40 Цивільно-процесуального кодексу 5597
Особи, які не можуть бути представниками - Стаття 41 Цивільно-процесуального кодексу 897
Документи, що посвідчують повноваження представників - Стаття 42 Цивільно-процесуального кодексу 1889
Призначення або заміна законного представника судом - Стаття 43 Цивільно-процесуального кодексу 1546
Повноваження представника в суді - Стаття 44 Цивільно-процесуального кодексу 4954
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб - Стаття 45 Цивільно-процесуального кодексу 3907
Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб - Стаття 46 Цивільно-процесуального кодексу 1376
Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу - Стаття 47 Цивільно-процесуального кодексу 759
Секретар судового засідання - Стаття 48 Цивільно-процесуального кодексу 732
Судовий розпорядник - Стаття 49 Цивільно-процесуального кодексу 2441
Свідок у цивільному судочинстві - Стаття 50 Цивільно-процесуального кодексу 8041