Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

Костромина Виктория
Киев
нет - адвокат
28.07.2019 18:34
Юношева Любовь Юрьевна
Харьков
Здравствуйте, Светлана.
Мама может быть законным представителем, если дело в отношении несовершеннолетнего лица, совершившего преступление, т.е. если на момент совершения был несовершеннолетним ребенок.

Стаття 44 КПК Законний представник підозрюваного, обвинуваченого

1. Якщо підозрюваним, обвинуваченим є неповнолітній або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в процесуальній дії разом з ним залучається його законний представник.

2. Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний.

3. Про залучення законного представника слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд - постановляє ухвалу, копія якої вручається законному представнику.

4. У разі якщо дії чи інтереси законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє, за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду такий законний представник замінюється іншим з числа осіб, зазначених у частині другій цієї статті.

5. Законний представник користується процесуальними правами особи, інтереси якої він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена представнику.
29.07.2019 02:53

Вопросы из такой же категории

На хер пойдёшь?
Угрозы от подследственого
2 года длится суд